Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord maakte in 2014 een doorstart. Het netwerk omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. NPOII Regio Noord wil zich vooral bezighouden met het creëren en ondersteunen van betere ouderenzorg en de implementatie van best practices. Leden van NPOII Regio Noord kunnen gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning en deelnemen aan regiotafels en de noordelijke netwerkbijeenkomst.

Samen met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) coördineert het Zorg Innovatie Forum (ZIF) sinds 2014 de uitvoering van het netwerk. In de regio Noord wonen naar schatting 300.000 mensen van 65 jaar en ouder. Het percentage ouderen is daarmee hoger dan in de rest van Nederland.

Anders oud 2030

Op woensdag 2 november was de afsluitende bijeenkomst van net NPO Regio Noord. Het ZIF en HANNN gaan vanaf 2017 samen met betrokken ouderen door met het organiseren van regiotafels onder de naam Anders Oud 2030.

Regiotafels

In het najaar van 2014 heeft het netwerk verkend welke thema’s op de agenda moeten komen en hoe ze uitgewerkt kunnen worden. Ook de opbrengsten van succesvolle en effectieve projecten uit het NPO I-programma (2011-2013) zijn hierin meegenomen. In provinciaal georganiseerde regiotafels bespreken vertegenwoordigers van ouderen en organisaties uit de zorg en het sociale domein de speerpunten voor 2015-2016 en hoe de NPO-projecten hierbij betrokken kunnen worden.

Ouderen centraal

In het NPOII-programma staat de behoefte van ouderen en hun actieve participatie centraal. Dit heeft gevolgen voor herinrichting van zorg met meer aandacht voor welzijn, vitaliteit en onderwijs. Het sluit aan bij de kanteling van de zorg, de decentralisatie en de transformatie naar een participatiesamenleving met meer aandacht voor eigen regie en zelfzorg.

Projecten

Voorbeelden van huidige NPO projecten in Regio Noord:

Een volledig overzicht van uitgevoerde projecten staat op deze website (rechts: filter regionaal netwerk)

Deelnemen aan NPOII Regio Noord?

Leden van NPOII Regio Noord kunnen gebruik maken van en deelnemen aan verschillende vormen van ondersteuning en activiteiten, waaronder de regiotafels en de noordelijke netwerkbijeenkomst. Organisaties die nog geen lid zijn van het ZIF of HANNN kunnen lid worden van het NPO-netwerk. Uiteraard is het ook mogelijk om volwaardig lid van ZIF/HANNN te worden, dit is dan inclusief het NPO-lidmaatschap. Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen voor meer informatie.

Expertise

Prof. dr. Sophia de Rooij (internist ouderengeneeskunde), hoofd UCO, is sinds 1 augustus 2014 aangesteld bij het UMCG om het netwerk te vertegenwoordigen - bijvoorbeeld bij de Nederlandse Federatie van UMC’s - en om de visie en koers te bepalen. Zij heeft onder andere in regio Amsterdam veel ontwikkeld en opgezet en brengt ervaring, kennis en een groot landelijk netwerk in. Dr. Mirjam Valk is vanuit het Zorg Innovatie Forum de projectleider van NPOII Regio Noord. Anne-Mei The is één van de bestuursleden van het Zorg Innovatie Forum. The is bijzonderhoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en bekend als schrijver van het boek ‘In de wachtkamer van de dood’, een boek over leven en sterven met dementie in een verpleeghuis.

Meer informatie

Website: Netwerk Ouderenzorg Regio Noord op website van HANNN.

Contactgegevens

  • Bezoekadres: L.J. Zielstraweg 2, 9713 GX Groningen
  • Postadres: Postbus 1047, 9701 BA Groningen
  • Mirjam Valk - Zorg Innovatie Forum (ZIF). Telefoon: 050 – 8003245, e-mail: valk@zorginnovatieforum.nl
  • Nanuschka Csonka - de Wolf - Zorg Innovatie Forum (ZIF). Telefoon: 050 – 8003245, e-mail: info@zorginnovatieforum.nl
  • Allette Snijder - Healthy Ageing Netwerk Northern Netherlands (HANNN). Telefoon: 050-8003266, e-mail: allette.snijder@hannn.eu

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten