100 uw welzijns- en zorgnetwerk

Netwerk 100 is een innovatienetwerk in de regio Nijmegen dat de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen wil verbeteren. Het netwerk heeft een aantal op elkaar afgestemde producten ontwikkeld. Extra aandacht gaat uit naar ouderen met cognitieve stoornissen en/of dementie. Het netwerk verbetert de afstemming tussen organisaties. Meer dan 20 organisaties maken deel uit van Netwerk 100.

Website: www.netwerk100.nl

Producten

EasyCare

Meer regie door betere informatie, zorgverleners met een luisterende houding die aansluiten bij de ouderen, op elkaar afgestemde zorgverlening en daardoor een steviger positie van de ouderen ten opzichte van de professionele dienstverleners. De EasyCare benadering is hierin een uitstekend middel.

Dementievraagwijzer

Netwerk 100 heeft in 2013 de Dementievraagwijzer ontwikkeld. Deze levert een antwoord op vragen van dementerenden en mantelzorgers. Veel mensen vragen zich af: wat is er aan de hand en wat kan mij helpen? Mantelzorgers willen weten waar ze terecht kunnen. Vaak zijn mensen zwaar belast door de situatie. Aan de hand van deze veel voorkomende vragen is de website www.dementievraagwijzer.nl ontwikkeld. Informatie van de aanbieders van welzijn en zorg in de hele regio Nijmegen is hierin opgenomen.

Zorgtrajectbegeleiding bij dementie

De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die ondersteuning biedt bij dementie. Zij of hij kent het dementieproces, weet welke hulp er is, kan dit regelen en zorgt dat de hulp of zorg goed op elkaar is afgestemd. De functie wordt uitgevoerd door mensen met verschillende achtergronden: ouderenadviseurs (welzijn), wijkverpleegkundigen (thuiszorg), Psychiatrische Thuiszorg Ouderen (GGz) en praktijkondersteuner huisarts.
Bijna 1000 mensen hebben al zorgtrajectbegeleiding gekregen in Nijmegen en omgeving. De ervaringen van zowel de betrokkenen als de huisarts zijn positief.

Regiofilm ouderenparticipatie


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Activiteiten

  • Netwerk 100 kent een Dementieketen, een netwerk Valpreventie, diverse projecten in stad en wijk zoals ‘Beweeg je brein’, diverse scholingsprojecten rond EasyCare op HBO en MBO.
  • Jaarlijks is er een kennisbijeenkomst, 5 bijeenkomsten 'ervaringsleren complexe ouderenzorg' en een werkconferentie waarin het beleid voor het volgende jaar wordt geformuleerd.

Doelen voor 2015-2016

  • De EasyCare benadering verder ontwikkelen en beschikbaar stellen voor 75% van alle 10.000 kwetsbare ouderen in Nijmegen en omstreken. 
  • Scholingsprogramma en e-learning programma EasyCare ontwikkelen voor wijkverpleegkundigen, huisartsen en welzijnswerkers.
  • De  handreiking Veilig en Passend gebruik van ICT communicatie rond kwetsbare ouderen beschikbaar stellen. Een Privacy/IT-Monitoringsproces ontwikkelen vanuit het doelgroeppanel van Netwerk100.
  • In 2015 maken we een start met een effectmeting op basis van tevredenheid van gebruikers.
  • Enkele wijkgerichte projecten rond medicatieveiligheid, EasyCare en scholing van mantelzorgers ontwikkelen.

Deelnemen aan het netwerk?

Meer dan 20 organisaties maken deel uit van Netwerk 100. Organisaties die overwegen deel te nemen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van Netwerk 100 (netwerk100@netwerk100.nl)

Doelgroeppanel van ouderen

Netwerk 100 werkt vanuit de thema’s die het doelgroeppanel van ouderen agendeert en goedkeurt. Het doelgroeppanel  is een actief panel. Zij vergaderen 9 maal per jaar en laten zich adviseren door een klankbordgroep van 40 ouderen. Ouderen uit de regio kunnen hieraan deelnemen. Voor contact met doelgroeppanel en klankbordgroep: netwerk100@netwerk100.nl.

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten op deze website (rechts: filter regionaal netwerk)

Website

www.netwerk100.nl

Meer informatie

Mail: netwerk100@netwerk100.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten