Zorgpad voor geriatrische revalidatie NPO-project

Titel: Op weg naar herstel. Implementatie van het zorgpad geriatrische revalidatie voor ouderen met complexe problematiek
Netwerk: Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen
Doelgroep: ouderen (65-plus) met een breed palet van aandoeningen en de betrokken mantelzorgers
Startdatum: januari 2011
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

In Nederland worden jaarlijks ruim 27.000 ouderen na een ziekenhuisopname doorverwezen naar een afdeling voor geriatrische revalidatie. Deze afdelingen bevinden zich meestal in een verpleeghuis of herstelklniek. Het doel daarvan is terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. Deze ouderen kunnen diverse knelpunten in de zorg tegenkomen, zoals gebrek aan goede coördinatie. Ook in de regio Maastricht-Heuvelland zijn dergelijke knelpunten gesignaleerd. Daarom wordt al een aantal jaren geëxperimenteerd met het optimaliseren van de geriatrische revalidatie voor ouderen met complexe problematiek. Omdat de ervaringen positief zijn, bestaat de behoefte om het zorgtraject verder te optimaliseren, faciliteren en formaliseren via een zorgpadbeschrijving met bijbehorend protocol.

Wat houdt het project in?

Dit project wil, door de ontwikkeling en invoering van een ‘zorgpad geriatrische revalidatie’, de kwaliteit van zorg verbeteren. Dat moet leiden tot betere zelfredzaamheid, participatie en ervaren kwaliteit van leven van de ouderen en verminderde zorglast van mantelzorgers. Ook moet het project het aantal heropnames verminderen en definitieve opname in een instelling uitstellen.

Wat is de aanpak?

Samen met betrokken zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn zal het zorgpad ontwikkeld worden. Vervolgens vindt een proefimplementatie plaats in Maastricht-Heuvelland aan de hand van het model van Grol. Bij een evaluatie gaan de betrokkenen na in hoeverre het zorgpad leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt onderzocht wat de invloed van het zorgpad is op de zelfredzaamheid, participatie, kwaliteit van leven en het zorggebruik van de cliënt en de zorglast voor mantelzorgers. De uitkomsten worden gebruikt bij het voorbereiden van regionale en nationale invoering van het zorgpad.

Wat gaat het opleveren?

Tijdens het project ontwikkelt het netwerk materiaal voor landelijke invoering: een zorgpadbeschrijving, lokaal toepasbaar protocol, checklist, concept DBC en pr-materiaal. Door nauwe samenwerking met belangenorganisaties zal provinciaal en landelijk draagvlak voor het zorgpad worden gecreëerd. Ook focusgroepen, workshops en symposia dragen hieraan bij. Er zal gepubliceerd worden in vakbladen en informatieoverdracht plaatsvinden op locatie.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dr. J.C.M. van Haastregt,  j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...