Preventieve behandeling van delirium bij heupfractuur NPO-project

Titel: Preventieve behandeling en vroegtijdige detectie van delirium in het ziekenhuis bij ouderen met een heupfractuur
Netwerk: Kring OuderenZorg AMC en partners
Projectnummer: 311020301
Doelgroep: kwetsbare oudere patiënten die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen in verband met een niet geplande operatie van een heupfractuur
Startdatum: september 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Een delirium of delier is een ernstige neuropsychiatrische aandoening en heeft een acuut begin, stoornissen in de aandacht en een wisselend bewustzijn. Ook is er vaak sprake van hallucinaties, angst, onrust en wanen. Het doormaken van een delirium is sterk belastend voor de patiënt. Patiënten met een delirium hebben ten opzichte van patiënten zonder delirium een hoger risico op een langer verblijf in het ziekenhuis, op opname in een verpleeghuis, op functieverlies en op sterfte. Zowel het voorkomen van een delirium als het tijdig herkennen en het starten met de behandeling is daarom essentieel.

Wat houdt het project in?

De verwachting is dat het preventief gebruik van melatonine-supplementen (een neuronendocrien hormoon dat een belangrijke functie heeft in het reguleren van het circadiane ritme) een positief effect heeft op het voorkomen van delier na een operatie. Daarnaast wordt onderzocht of een objectieve registratie met bewegingssensoren een mogelijke oplossing is voor het vroegtijdig herkennen van een delier.

Wat is de aanpak?

Onderzoek doen naar het effect van melatonine door uitvoering van een gerandomiseerde en voor placebo gecontroleerde studie. Een groep van 271 patiënten krijgen gedurende vijf dagen 3 mg melatonine. Een groep van 271 andere patiënten zal gedurende vijf dagen een placebo ontvangen. Als patiënten delirant worden, zullen de ziekenhuisprotocollen voor medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van een delier worden gevolgd, ongeacht in welke groep patiënten vallen.

De registratie van bewegingspatronen (een signaal voor eventuele onrust) vindt op twee verschillende manieren plaats. Het betreft een actometer om de pols of een sensor die onder de matras ligt. Deze twee methoden worden bij 40 patiënten uitgeprobeerd. Na afloop van de studie worden de bewegingspatronen geanalyseerd en de patronen van patiënten met en zonder delier vergeleken. Tevens worden de bewegingssensoren onderling geëvalueerd, voordat verdere validatie van de sensortechniek plaatsvindt.

Wat gaat het opleveren?

De verwachting is dat dit onderzoek gegevens oplevert over de preventieve werking van melatonine bij een delirium en daarnaast inzicht biedt in de toepassing van bewegingssensoren als vroeg detectiemiddel. De resultaten van het onderzoek worden in (inter)nationale publicaties en op congressen gepresenteerd aan wetenschappers, ouderennetwerken en hun samenwerkingspartners. De bevindingen worden samengevat en verspreid onder ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast wordt aangedrongen op implementatie van de resultaten in richtlijnen en protocollen.

Concrete producten/resultaten

Wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Dr. S.E.J.A. de Rooij,  s.e.derooij@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten