Onderzoek zorgvragen bij onverklaarde klachten NPO-project

Titel: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kwetsbare ouderen: van achtergrond naar behandeling op maat   
Netwerk: 100 uw welzijns- en zorgnetwerk
Projectnummer: 314050302
Doelgroep: kwetsbare ouderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
Startdatum: februari 2011
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) ervaren een hoge lijdensdruk. Zij piekeren over vermeende ziekten, denken dat het nooit meer goed komt en zijn boos over waarom hen dit overkomt. Dit leidt tot inadequaat ziektegedrag dat zijn weerslag heeft op het sociale steunsysteem en zinvolle activiteiten. Hoewel SOLK gepaard gaat met verhoogde medische consumptie, verschilt de zorgvraag per cliënt. Er is onvoldoende inzicht in de diversiteit van zorgvragen en behoeften van kwetsbare ouderen. Aangezien diagnostiek van SOLK complex is, worden kwetsbare ouderen met deze aandoening uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek. Het gevolg: er is weinig bekend over determinanten voor SOLK. Ook ontbreken niet-medische interventiemogelijkheden die zich richten op restcapaciteit. Juist voor kwetsbare ouderen kunnen die essentieel zijn.

Wat houdt het project in?

Het project onderzoekt de determinanten van SOLK bij kwetsbare ouderen en maakt hun zorgvragen en behoeften inzichtelijk. Ook ontwikkelen de onderzoekers verschillende behandelmethodes. Het betreft drie interventies: een ‘Consultation Letter’ voor de huisarts, een toegevoegde behandeling op maat in de eerste lijn die zich richt op lotgenotencontact, psycho-educatie en empowerment, en/of een behandeling op maat in de tweede lijn op basis van cognitieve gedragstherapie en psychomotore therapie.

Wat is de aanpak?

De onderzoekers vergelijken in totaal 150 ouderen met SOLK met een controlegroep van ouderen zonder SOLK en een groep ouderen met depressieve klachten. Dat doen zij met behulp van klinische diagnostiek en vragenlijsten. Daarmee identificeren ze determinanten voor SOLK en gerelateerde zorgbehoeften. Een deel van de ouderen wordt daarnaast geïnterviewd om voorkeuren van ouderen zelf en specifieke thema’s te onderzoeken die lastig in een vragenlijst te verwerken zijn.
Alle huisartsen van deelnemende patiënten met SOLK krijgen een ‘consultation letter’ aangeboden. Daarnaast worden voor de twee andere interventies  pilotgroepen georganiseerd. In focusgroepen wordt onderzocht in hoeverre de ontwikkelde interventies aansluiten bij de wensen van de patiënten en professionals.

Wat gaat het opleveren?

Het project geeft inzicht in determinanten van SOLK bij kwetsbare ouderen. Verder levert het project drie concrete en uitgewerkte interventies op voor behandeling van SOLK bij kwetsbare ouderen. Het levert daarnaast een model op voor samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De onderzoekers gaan de resultaten verspreiden via (inter)nationale publicaties en symposia voor professionals die werken in de eerste- en tweedelijns ouderenzorg. Kennis die het project oplevert voorziet in de lacunes in de huidige concept-richtlijn voor behandeling van SOLK. In overleg met het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Centraal BegeleidingsOrgaan zal uitbreiding van de richtlijn worden nagestreefd. De projectgroep biedt verder de resultaten aan beroepsverenigingen aan zodat zij deze kunnen betrekken in beleidsontwikkelingen. Ook is het streven de ontwikkelde interventies verder te testen op kosteneffectiviteit.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

D. Hanssen (promovenda),  D.Hanssen@psy.umcn.nl
Dr. R.C. Oude Voshaar (projectleider),  r.c.oude.voshaar@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten