Onderzoek: monitoren van medicijngebruik NPO-project

Titel: Polyfarmacie: te veel of te weinig?
Doelgroep: patiënten van 60 jaar of ouder waarbij sprake is van polyfarmacie (dat wil zeggen dat zij vijf of meer medicijnen krijgen voorgeschreven)
Startdatum: oktober 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Multimorbiditeit (voorkomen van meerdere aandoeningen) en polyfarmacie (gelijktijdig gebruik van vijf of meer medicijnen) komen veel voor. Van de mensen van 60 jaar en ouder is bij meer dan 60 procent sprake van multimorbiditeit. Van mensen van 65 jaar en ouder gebruikt meer dan een derde langere tijd verschillende medicijnen. Een deel van alle ziekenhuisopnames onder ouderen is het gevolg van bijwerkingen van de medicatie. Van deze opnames is 80 procent te voorkomen. Voor adequaat management van multimorbiditeit en polyfarmacie ontbreekt een wetenschappelijke basis. Bij dit management zou de huisarts een belangrijke rol kunnen spelen. Hij kan daarbij gebruikmaken van de gegevens uit de eigen praktijk, van de medisch specialist, de patiënt en de apotheker.

Wat houdt het project in?

Dit project inventariseert de effectiviteit en haalbaarheid van een integraal medicatie monitoringssysteem voor patiënten met polyfarmacie. Hierbij stelt de huisarts een integraal medicatieadvies op. Dat doet hij op basis van informatie uit het elektronisch dossier, mogelijk aangevuld met recente laboratoriumtesten. De voorgeschreven medicatie wordt gerubriceerd, het huidige medicatiegebruik gecheckt, voorschriften vergeleken met indicaties, nagegaan of er bijwerkingen en/of medische interacties zijn en de toedieningsvormen en dosis van de medicatie worden geëvalueerd. De huisarts stelt aansluitend een advies op en stuurt dit naar de betrokken medisch specialisten met de vraag of zij het advies ondersteunen. Het definitieve advies wordt besproken met de patiënt en bij veranderingen wordt akkoord van de patiënt gevraagd.

Wat is de aanpak?

Met een gerandomiseerde en gecontroleerde trial zal de effectiviteit van het systeem worden nagegaan. Randomisatie vindt hierbij plaats op praktijkniveau: patiënten met polyfarmacie die tot de interventiepraktijken behoren krijgen een integraal medicatiemonitoringsadvies. Patiënten van controlepraktijken krijgen dit niet. Na één, zes en twaalf maanden na het advies vinden metingen plaats. Daarbij wordt gekeken naar fysiek en mentaal functioneren, laboratoriumuitslagen, medicatietrouw, gebruik van gezondheidsdiensten, haalbaarheid van de interventie en kosten van recepten.

Wat gaat het opleveren?

Resultaten zullen onder meer worden aangeboden aan nationale en internationale vaktijdschriften ter publicatie. Ook wordt er aan het einde van het project een conferentie georganiseerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers waarbij aandacht wordt besteed aan de verspreiding van de resultaten en het verder uitrollen van de interventie.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie


Dr. M. van den Akker, Marjan.vandenAkker@maastrichtuniversity.nl 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...