Onderzoek: ervaring met eigen regie in het zorgproces NPO-project

Titel: Regie, sociaal-economische status en ervaren kwaliteit van ontvangen zorg
Netwerk: Ouderennet VUmc en partners  
Projectnummer: 314080301 
Doelgroep: kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder
Startdatum: december 2010
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Meer eigen regie van ouderen tijdens de ontvangen zorg kan bijdragen aan meer ervaren kwaliteit van zorg en leven. Maar dit is nog niet onderzocht. Ook is nog onduidelijk of er verschillen zijn in de mate van ervaren regie tijdens het zorgproces en in hoeverre een lage sociaal-economische status van invloed is op eventuele verschillen.

Wat houdt het project in?

Dit project onderzoekt:

  • Wat kwetsbare ouderen zelf verstaan onder eigen regie binnen het zorgproces.
  • In hoeverre eigen regie samenhangt met ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
  • In hoeverre verschil in sociaal-economische status hierop van invloed is.

Wat is de aanpak?

Het project combineert kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Zo worden er focusgroepen ingezet met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Vervolgens zullen gegevens worden verzameld over eigen regie bij enkele honderden ouderen. Dat gebeurt met een meetinstrument dat is gebaseerd op de ideeën van ouderen zelf over wat eigen regie inhoudt. De resultaten worden teruggekoppeld aan ouderen en hun zorgvertegenwoordigers. Het doel daarbij is om via onderlinge dialoog te komen tot aanbevelingen voor verbeteringen van de huidige zorgpraktijk.

Wat gaat het opleveren?

Ervaringen en citaten van ouderen zullen in een boek worden gebundeld. Dit boek wordt verspreid onder ouderen, mantelzorgers, wetenschappelijk onderzoekers, huisartsen en vertegenwoordigers van zorgorganisaties. De onderzoeksresultaten zullen verspreid worden via (inter)nationale publicaties en presentaties. Vertegenwoordigers uit de zorg kunnen workshops volgens, waardoor zij interactief kennis kunnen nemen van de aanbevelingen en samen na kunnen denken over de verbetermogelijkheden.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dr. M. Huijsman, ma.huisman@vumc.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten