Onderwijsmodule: versterken van zelfredzaamheid NPO-project

Titel: Thuiskracht
Projectnummer: 316000006
Doelgroep: mbo-leerlingen zorg en welzijn
Startdatum: juli 2011
Looptijd: een jaar
Organisatie: Stichting Wonen Plus Noord-Holland

Waarom is het project gestart?

De overheid zet de komende jaren in op minder overheid en meer zelfredzaamheid van burgers. Daarbij gaat zij uit van een kanteling, gericht op doorontwikkeling van de Wmo-praktijk waarbij meer dan nu participatie, resultaten en maatwerk centraal staan. Foreest Medical School, het Horizon College en de Stichting Wonen Plus Noord-Holland willen met partners in de langdurende zorg hun kennis en kunde uit de praktijk samenbrengen in een opleidingsprogramma voor verzorgenden. Uitgangspunt is het versterken en ondersteunen van de eigen kracht en de eigen mogelijkheden van het sociaal netwerk van de ouderen. Kernwoorden hierbij: laagdrempelig, dichtbij en gericht op de ouderen zelf. De druk op de eerste en tweede lijn wordt verminderd, sociaal-emotionele problematiek verandert langzamer in een echte zorgvraag en er wordt ingezet op preventieve taken.

Wat houdt het project in?

Binnen het project wordt een scholingsmodule ontwikkeld voor toekomstige mbo-professionals. Het lesprogramma benadrukt de samenhang van wonen, welzijn en zorg. Leerlingen leren te kijken naar de mens en zijn sociale omgeving als geheel. Daarbij ligt de nadruk op zelfredzaamheid, eigen kracht, behoud en versterking van het sociale netwerk en behoud van autonomie. Het lesprogramma richt zich nadrukkelijk op het welbevinden van ouderen met meerdere problemen, gerelateerd aan wonen, welzijn en zorg. Binnen het project wordt een training ontwikkeld (inclusief lesmateriaal) en aangeboden aan docenten van de mbo-opleiding verzorgende.

Wat is de aanpak?

In de eerste fase van het project ontwikkelen de onderwijsinstellingen de lesmodules. Leerlingen van de studierichting mbo zorg en welzijn krijgen een eerste versie van het lesprogramma aangeboden. Daarna zal bijstelling plaatsvinden: hebben de leerlingen geleerd en begrepen wat er in het lesprogramma onderwezen wordt? Aansluitend zal een tweede versie van het programma aan een tweede groep leerlingen worden aangeboden. Na het projectjaar zal het lesprogramma deel uitmaken van de reguliere bij- en nascholingstrajecten. Daarnaast worden andere onderwijs- en zorgorganisaties geïnformeerd over het project en de uitkomst. Bijvoorbeeld door presentaties op congressen, excursies en via bestuurlijke contacten.

Wat gaat het opleveren?

Het project levert een duidelijk lesprogramma op, ondersteund door een e-learning omgeving. Een ander resultaat van het project is een ‘train the trainer’-programma. Het lesmateriaal komt beschikbaar op een herkenbare plek op internet.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dhr. Groot,  p.groot@wpnh.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten