Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid NPO-project

Titel: Het triage-instrument. (Predictieve) validiteit van de Groninger Frailty Indicator, de INTERMED cliëntversie en de Welbevindenlijst
Netwerk: Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
Projectnummer: 311010301
Doelgroep: 65-plussers in regio Noord-Nederland 
Startdatum: november 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Tweederde van de ouderen tussen de 65 en 75 jaar heeft minstens twee chronische aandoeningen. Bij ouderen ouder dan 85 jaar is dit toegenomen tot 85 procent. Het gevolg: de lichamelijke en mentale vitaliteit van ouderen neemt af. Komt de vitaliteit onder een bepaalde drempel, dan voldoen ouderen aan de criteria voor kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid verhoogt de kans op bijvoorbeeld verminderd welbevinden. Om dit soort slechte gezondheidsuitkomsten te voorkomen zullen we bij ouderen moeten vaststellen of zij kwetsbaar zijn en of zij complexe (zorg)behoeften hebben. Op dit moment bestaat hiervoor nog geen betrouwbaar en valide instrument.

Wat houdt het project in?

Het project gaat instrumenten onderzoeken op hun betrouwbaarheid en validiteit. Het gaat om:

  • de Groninger Frailty Indicator (GFI, voor het meten van de kwetsbaarheid van ouderen);
  • de INTERMED cliëntversie (voor het meten van de complexiteit van de (zorg)situatie van ouderen);
  • de Welbevindenlijst.

Wat is de aanpak?

In een crosssectorale studie onder 350 ouderen zal een klinimetrische evaluatie plaatsvinden van de INTERMED cliëntversie en de Welbevindenlijst. De onderzoekers zullen de uitkomsten van de te ontwikkelen instrumenten vergelijken met uitkomsten van soortgelijke meetinstrumenten. De voorspellende waarde van de instrumenten bepalen zij in een longitudinale studie onder zo’n 6000 ouderen. Ook wordt de prevalentie van kwetsbaarheid in bepaalde subgroepen vastgesteld.

Wat gaat het opleveren?

Bij positieve uitkomsten zal het project een betrouwbaar en valide triage-instrument opleveren. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het vaststellen van gezondheidsprofielen die nodig zijn voor het ontwikkelen van vraaggerichte zorgpaden. Het instrument geeft inzicht in de huidige situatie van ouderen. Deze informatie draagt bij aan het verbeteren van de zorg aan ouderen. Voorspellen wie een verhoogd risico heeft op een specifieke uitkomst bijvoorbeeld, helpt om te focussen binnen preventiestrategieën.

Het definitieve triage-instrument zal worden verspreid op papier en digitaal zodat het geïntegreerd kan worden in geautomatiseerde systemen. De resultaten van het project worden gepubliceerd in nieuwsbrieven, op een website, en in wetenschappelijke tijdschriften. Studenten en zorgverleners krijgen training in het gebruik van het instrument via opleidingsprogramma’s.

Concrete resultaten/producten

Wetenschappelijke publicaties

Meer informatie


Prof. dr. J.P.J. Slaets,  j.p.j.slaets@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...