Lespakket waardige zorg NPO-project

Titel: Waardige zorg
Projectnummer: 316000005
Doelgroep: helpenden, zorghulpen en vrijwilligers
Startdatum: september 2011
Looptijd: een jaar
Organisatie: Deltion College

Waarom is het project gestart?

De laatste jaren ontstaat een spanningsveld tussen de toenemende complexiteit van zorg en de kwantitatief dalende deskundigheid van zorgpersoneel. Door de behoefte aan ‘meer handen aan het bed’ en de noodzaak tot beheersing van zorgkosten komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan. Medewerkers op niveau 3 en 4 worden vaker ingezet voor zorgcoördinatie. De zorgtijd die overblijft voor de cliënten van deze medewerkers is gering. En steeds vaker wordt de oplossing gezocht in het inzetten van lager opgeleid personeel dat weinig scholing ontvangt. Door het ontbreken van verdiepende kennis en vaardigheden is het voor hen moeilijk om zich te verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg en heeft invloed op de cliënt en de medewerkertevredenheid.

Wat houdt het project in?

Dit project ontwikkelt een lespakket met filmmateriaal voor helpenden, zorghulpen en vrijwilligers. Het lespakket bestaat uit acht modules. Deze zijn enerzijds gericht op basisvaardigheden en anderzijds op de relatie tussen de verzorgende en de cliënt. Voor de docenten is er een handleiding bijgevoegd.

Wat is de aanpak?

De drie betrokken partijen ontwikkelen samen de inhoud van de modules. Vervolgens draaien zij een pilot met het les- en filmmateriaal bij de Zorgcombinatie Zwolle en het Deltion College. Na evaluatie wordt het lespakket eventueel bijgesteld. Het definitieve lespakket zal onder de aandacht worden gebracht tijdens een congresmiddag. 

Wat gaat het opleveren?

Het eindproduct is het lespakket Topzorg Talent. Hier zijn de onderwijsmodules te vinden en gratis te downloaden. Ook het ondersteunende beeldmateriaal is op deze website te vinden. Bovendien is er de mogelijkheid om op de aangeboden lesstof te reageren.

Meer informatie

Dhr. Kapitein, ckapitein@deltion.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...