Laagdrempelige interventie

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Huisartsen, praktijkondersteuners, ouderen (organisaties), mantelzorgers en vrijwilligers, sociaal-cultureel werk, welzijnsinstanties in de nulde- en (mogelijk) eerstelijn.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Deze interventie is ontwikkeld voor SOLK-patiënten met lichte tot milde klachten. De interventie is gericht op lotgenotencontact, psycho-educatie en zelfversterking (‘empowerment’). Daarnaast staat het (beter) leren omgaan met de beperkingen door SOLK centraal en is de interventie gericht op de vraag wat de oudere zelf wil en kan doen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. De interventie is kortdurend, bijvoorbeeld 5 tot 8 bijeenkomsten, en zal uitgaan van de vragen en behoeften van de deelnemers.

Uitwerking van deze groepsinterventie vindt plaats in nauwe samenwerking met welzijnsinstanties, namelijk de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen (SWON) en het Centrum voor Ouderen en Levensvragen (COL) te Nijmegen. De interventie is toegankelijk voor alle patiënten van 60 jaar en ouder met onverklaarde lichamelijke klachten. Bekend is dat deze groep patiënten vaak niet tevreden is over, of baat heeft bij het huidige zorgsysteem. Daarom kan een aansluiting bij welzijnsinstanties uitkomst bieden. Er is geen verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig voor het bijwonen van de bijeenkomsten. Bovendien is het bijwonen van de bijeenkomsten kostenvrij.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Het moet duidelijk zijn of de interventie makkelijk uitvoerbaar is. Ook moet bekend zijn aan welke randvoorwaarden de huisartspraktijk eerst moet voldoen voordat de interventie toegepast kan worden. Scholing/training van medewerkers van welzijnsinstanties is een eerste vereiste om de interventie toe te kunnen passen. Hiervoor wordt een cursusklapper ontwikkeld.

Wanneer is het resultaat er?

Augustus 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Nog onbekend.

Contactpersonen

D. Hanssen (promovenda),  D.Hanssen@psy.umcn.nl
Dr. R.C. Oude Voshaar (projectleider),  r.c.oude.voshaar@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...