Instrument voor betere indicatie bij ontslag ziekenhuis NPO-project

Titel: Passen en meten. Een CITO-toets voor een optimale indicatiestelling
Netwerk: Kring OuderenZorg AMC en partners
Projectnummer: 313020301
Doelgroep: patiënten ouder dan 65 jaar die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis en een verhoogd risico hebben op functieverlies  
Startdatum: mei 2011
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Indicaties voor AWBZ-zorg sluiten niet altijd goed aan op de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Dat kan voor een deel komen door de manier waarop de ernst van zowel fysieke als cognitieve beperkingen wordt bepaald tijdens de indicatiestelling. De vraag is in hoeverre preciezer meten van de ernst van beperkingen bijdraagt aan optimalisatie van die indicatiestelling. Bijvoorbeeld met behulp van een speciaal ontwikkeld meetinstrument.

Wat houdt het project in?

Dit project wil de indicatiestelling voor AWBZ-zorg en maatschappelijke ondersteuning optimaliseren. Daarvoor wordt onderzocht in hoeverre het nieuwe instrument AMC Linear Disability Score (ALDS) voorspelt of de indicatie die de oudere na ontslag uit het ziekenhuis krijgt passend is.

Wat is de aanpak?

Voorgaande wordt onderzocht met een prospectieve cohort studie. Daarbij worden kwetsbare ouderen gevolgd vanaf de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis tot en met zes maanden daarna. Deze periode is voldoende om ouderen een passende ZZP-indicatie te geven voor AWBZ-zorg en/of maatschappelijke ondersteuning. De ALDS wordt afgenomen bij ontslag, zes weken, drie maanden en zes maanden erna. De scores op de ALDS zullen worden getoetst als voorspellende waarde voor de indicatie op zes maanden. De scores worden niet gebruikt bij het vaststellen van de ZZP-indicatie.

Wat gaat het opleveren?

Is de evaluatie positief, dan levert het onderzoek een diagnostisch instrument op dat de indicatiestelling kan verbeteren. Dit instrument is gericht op het bepalen van het fysiek en cognitief functioneren. De resultaten zullen verspreid worden onder de professionals die instrumenten gebruiken voor het meten van de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Ook worden de resultaten in een rapport beschreven dat wordt aangeboden aan ziektekostenverzekeraars. Verder zal gepubliceerd worden in (inter)nationale vaktijdschriften.

Meer informatie

Dr. S.E.J.A. de Rooij,  s.e.derooij@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...