Een triage instrument geriatrische revalidatiezorg

Dit zal gebruikt worden in het ziekenhuis ter ondersteuning van de keuze voor het meest geschikte vervolgtraject voor een patiënt. Tevens zal het instrument in de geriatrische revalidatiezorg gebruikt worden ter ondersteuning van de keuze voor een intensief of regulier revalidatietraject.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Specialisten en (transfer)verpleegkundigen van de ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en verpleegkundigen in de geriatrische revalidatiezorg.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Met het triage instrument wordt vastgesteld of de geriatrische revalidatiezorg inderdaad het meest wenselijke vervolgtraject is voor de patiënt, of dat een ander vervolgtraject wenselijk is (zoals ontslag naar de thuissituatie, opname in de medische specialistische revalidatie, kortdurende opname in verzorgingshuis, of permanente opname in verpleeghuis).

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Een belangrijke voorwaarde voor toepassing is een goede aansluiting bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied van o.a. Verenso (vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde).

Wanneer is het resultaat er?

Het triage instrument wordt vanaf september 2012 uitgetest en een definitieve versie van het instrument is naar verwachting in 2013 gereed.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Voorlopig is informatie over het triage instrument verkrijgbaar bij de contactpersoon.

Contactpersoon

Mw. J.C.M. van Haastregt,  j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten