Een set implementatiestrategieen

Een set implementatiestrategieën die bij de invoering van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg gebruikt kan worden. Deze set zal bestaan uit informatiemateriaal en beschrijvingen van strategieën om de bij het zorgpad betrokken zorgprofessionals te informeren en instrueren over de richtlijn voor het zorgpad. Tevens wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan manieren om (breed) draagvlak voor het zorgpad te creëren.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

De bij de geriatrische revalidatiezorg betrokken zorgorganisaties (ziekenhuizen, verpleeghuizen en eerstelijns organisaties).

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Zorgregio’s die geïnteresseerd zijn in het implementeren van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg kunnen de implementatie-set opvragen en het gebruiken bij het invoeren van het zorgpad in hun regio.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Een belangrijke voorwaarde voor toepassing is dat de richtlijn en het implementatiemateriaal ondergebracht worden bij een landelijke organisatie die het materiaal in de toekomst waar nodig kan bijstellen en actualiseren.

Wanneer is het resultaat er?

Er vindt van maart 2012 tot maart 2013 een pilot van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg plaats, waarbij ook de implementatiestrategieën worden ontwikkeld en uitgetest. Op basis hiervan wordt de uiteindelijke set implementatiestrategieën ontwikkeld die bruikbaar zijn voor zorgregio’s die het zorgpad willen implementeren. Een conceptset zal medio 2013 gereed zijn en deze zal waar nodig in 2014 verder worden aangevuld en geoptimaliseerd.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Voorlopig is informatie over de set implementatiestrategieën te verkrijgen bij de contactpersoon van dit project.

Contactpersoon

Mw. J.C.M. van Haastregt,  j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...