Een samenwerkingsmodel

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, managers en bestuurders van instellingen voor ouderenzorg, gemeenten, verzekeraars, (kwetsbare) ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers en woningbouwcorporaties.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het betreft een samenwerkingsstructuur waarin partners op het terrein van (preventieve) zorg, welzijn, wonen en financiering op een innovatieve manier samenwerken. Doel is te komen tot optimalisering van het functioneren en de kwaliteit van leven van ouderen door het realiseren van een samenhangend, sluitend en op maat toegesneden ondersteuningsaanbod. Het samenwerkingsmodel richt zich tenminste op structuur, cultuur, inhoudelijke koers en focus/innovatie in de zorg, communicatie, lobby, evaluatie, positie van de burger/cliënt en commitment en inzet van samenwerkingspartijen.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

De procesevaluatie die zich richt op het niveau van samenwerken (op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau en op het niveau van burgerparticipatie) moet in kaart zijn gebracht.

Wanneer is het resultaat er?

December 2014.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

ACZIO, Universiteit Maastricht vakgroep Health Services Research, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

Contactpersonen

Dr. ir. M.W.J. Jansen,  maria.jansen@ggdzl.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...