Een richtlijn voor het zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Dit zorgpad heeft betrekking op multimorbide oudere patiënten en hun mantelzorgers. Het zorgpad beslaat het traject van ziekenhuisopname, revalidatiebehandeling, tot ontslag naar de thuissituatie. Het hele zorgtraject wordt gecoördineerd door een zorgpadcoördinator die zich voornamelijk richt op het optimaliseren van de transfers en de overdracht tussen de verschillende zorgsettings. Deze zorgpadcoördinator vormt de schakel tussen de zorgprofessionals van het ziekenhuis, de geriatrische revalidatiezorg en de eerste lijn en is een aanspreekpunt voor de cliënt en mantelzorger gedurende het zorgtraject. Op belangrijke momenten in het zorgtraject wordt een geriatrische screening uitgevoerd en indien nodig aanvullend onderzoek om eventuele onderliggende problemen op te sporen.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Professionals betrokken bij de zorg aan de doelgroep, zoals medisch specialisten, (transfer)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, managers en bestuurders van zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het zorgpad biedt uitkomst als de behoeften van patiënten de mogelijkheden van een enkele professional of zorgorganisatie overstijgen en er een gecoördineerd aanbod van zorg nodig is voor ziekenhuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en zorg in de oorspronkelijke woonsituatie. Het zorgpad wordt toegepast als middel om het gehele traject van ziekenhuis, naar geriatrische revalidatiezorg en vervolgens naar de oorspronkelijke woonsituatie te verbeteren voor de patiënt. Met name door middel van het optimaliseren van de overdrachten en communicatie tussen de verschillende settings en zorgprofessionals.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

De voorwaarden voor toepassing zijn het creëren van een draagvlak voor het zorgpad bij de betrokken zorgorganisaties en belangenverenigingen en een goede financiële inbedding van het zorgpad in de reguliere financieringsstructuren. Tevens dient de richtlijn ondergebracht te worden bij een landelijke organisatie die de richtlijn in de toekomst waar nodig kan bijstellen en actualiseren.

Wanneer is het resultaat er?

Er vindt van maart 2012 tot maart 2013 een pilot van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg plaats in de regio Maastricht. Op basis hiervan worden de uiteindelijke materialen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor landelijke implementatie. Dit alles zal gereed zijn in december 2014

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Voorlopig is informatie over de richtlijn te verkrijgen bij de contactpersoon van dit project.

Contactpersoon

Mw. J.C.M. van Haastregt,  j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten