Een (aangescherpt) integraal medicatie monitoringssysteem voor patiënten met polyfarmacie

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, apothekers.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

De interventie bestaat uit een integraal medicatie controle en monitoringssysteem. Gegevens van de apotheek worden aangevuld met data uit de huisartsenpraktijk en met informatie van de patiënt die de praktijkondersteuner verzamelt tijdens huisbezoeken. De huisarts stelt samen met de apotheker een integraal medicatieadvies op, op basis van informatie uit het elektronisch dossier, mogelijk aangevuld met recente laboratoriumtesten. De voorgeschreven medicatie wordt gerubriceerd, het huidige medicatiegebruik gecheckt, voorschriften vergeleken met indicaties, nagegaan of er bijwerkingen en/of medische interacties zijn en de toedieningsvormen en dosis van de medicatie worden geëvalueerd. De huisarts stelt aansluitend een advies op en stuurt dit naar de betrokken medisch specialisten met de vraag of zij het advies ondersteunen. Daarna wordt een definitief advies opgesteld dat besproken wordt met de patiënt ter goedkeuring.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Een goede samenwerking en informatie uitwisseling tussen de betrokken hulpverleners (huisarts en apotheker) en tussen eerste en tweede lijn. Toegankelijkheid van gegevens uit verschillende systemen. Een goede praktische training. Voldoende tijd beschikbaar voor de uitvoering van medicatiereviews op regelmatige basis.

Wanneer is het resultaat er?

Najaar 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Bij het contactpersoon.

Contactpersonen

Dr. M. van den Akker,  marjan.vandenakker@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...