Een gevalideerde vragenlijst

Een gevalideerde vragenlijst waarmee ervaren regie in relatie tot zorg bij ouderen gemeten kan worden.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, praktijkondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers,  wetenschappelijk onderzoekers, case managers.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Door middel van deze vragenlijst kan wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar de relatie tussen ervaren regie bij kwetsbare ouderen, in relatie tot zorg met specifieke uitkomsten, zoals kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Mogelijkerwijs is de vragenlijst ook van nut in de zorgpraktijk, bijvoorbeeld om de regie van ouderen te bepalen in verschillende zorgsettings en de inrichting van zorg hieraan aan te passen. Deze mogelijkheid moet wel nog verder worden geïnventariseerd met ouderen en zorgverleners. De vragenlijst kan als toetssteen worden toegepast om in wetenschappelijk onderzoek of in zorgsettings beeld te krijgen van de mate waarin ouderen de regie hebben over de zorg. Door het helpen identificeren van ouderen die weinig regie ervaren over de zorg kan de vragenlijst een signaalfunctie vervullen.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Randvoorwaarden voor toepassing is dat ‘het gedrag’ van de vragenlijst moet worden onderzocht. Dat houdt in: bepalen hoe regie zoals dat door de lijst gemeten wordt samenhangt met andere psychologische aspecten van controle, hoe de variatie is in scores op de vragenlijst binnen de doelgroep, wat de interne consistentie is van de lijst. Hiertoe worden gegevens verzameld in het regieproject, zodat verslag daarvan kan worden gedaan. 

Wanneer is het resultaat er?

Het resultaat, inclusief kennis over de psychometrische aspecten van de lijst is per medio 2013 te verwachten.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Via de website van het LASA onderzoek en via het Ouderennetwerk van de VU. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om te verspreiden via de Amsterdam Center on Aging (ACA).

Contactpersoon

Dr. Martijn Huisman,  ma.huisman@vumc.nl.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten