Een boek met ervaringen van ouderen met zorg

Een bundeling/boek met ervaringen van ouderen met zorg en hun verhalen rondom het thema regie.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, praktijkondersteuners, ouderen (organisaties), mantelzorgers en vrijwilligers.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Interviews met ouderen worden gebundeld en in boekvorm toegankelijk gemaakt voor belanghebbenden. Deze verhalen kunnen dienen als surrogaat-ervaringen en inzicht in hoe regie wordt beïnvloed door de zorgpraktijk bevorderen. Ouderen en mantelzorgers aan de ene kant en zorgverleners aan de andere kunnen de ervaringen gebruiken als herkenningspunten voor zorgsituaties in de eigen context. De verhalen zullen worden vergezeld van tips voor zorgverleners en voor ouderen, welke zullen worden opgesteld in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van ouderen zelf. Onderdeel van het doel van de bundeling is het bewustmaken van het belang van het concept regie in relatie tot zorg.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Randvoorwaarden liggen met name rondom de acceptatie van het concept regie in relatie tot zorg. Zorgverleners moeten het idee hebben dat dit een belangrijk thema is dat, wanneer het kan worden verbeterd, een positief effect zal hebben op de zorgpraktijk. Wetenschappelijk onderzoek binnen het regieproject zal gegevens verzamelen om aan te kunnen tonen in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.

Wanneer is het resultaat er?

Medio 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Via de website van het LASA onderzoek en via het Ouderennetwerk van de VU. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om te verspreiden via de Amsterdam Center on Aging (ACA).

Contactpersoon

Dr. Martijn Huisman, ma.huisman@vumc.nl.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...