Adviesbrief

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Huisartsen, praktijkondersteuners, psychiaters, psychologen, fysiotherapeuten en ouderen.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

In deze adviesbrief wordt een samenvatting gegeven van de diagnostiek door de klinisch geriater, de psychiater, en de psycholoog, die tezamen het multidisciplinaire team vormen. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen door de adviesbrief een duidelijker beeld krijgen van de problematiek van hun patiënt en de hierin geformuleerde omgangsadviezen met de kwetsbare oudere in de praktijk toepassen. In de adviesbrief staan medische adviezen voor de huisarts om de lichamelijke conditie te optimaliseren en adviezen hoe om te gaan met chronische en/of onverklaarde lichamelijke klachten. Tevens wordt expliciet gekeken naar aandachtspunten voor de korte termijn (bijv. aanpassen medicatie, structureren daginvulling) en voor de lange termijn (bijv. geleidelijk activiteiten opbouwen, maken van een reële toekomstplanning met familie).

Een voorbeeld van een omgangsadvies voor de huisarts is: 'Het kan zijn dat uw patiënt vermijdingsgedrag vertoont (bijv. geen lichamelijke inspanning bij vermoeidheidsklachten of geen gebruik maken van openbaar vervoer door angst). Laat de patiënt weten dat het belangrijk is weer kleine stapjes vooruit te zetten en dat blootstelling aan deze activiteiten geen kwaad kan. Voer bijvoorbeeld langzaam de lichamelijke inspanning op, verwijs uw patiënt in overleg met de patiënt zelf door naar een fysiotherapeut, of laat de patiënt samen met een vriend of familie gebruik maken van het openbaar vervoer.'

De oudere krijgt een kopie van de ‘consultation letter’ en een mondelinge toelichting van een medisch specialist of psycholoog. Daarna kan de patiënt eventuele onduidelijkheden bespreken.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

De huisarts kan adviezen in de ‘consultation letter’ direct toepassen. De brief wordt samengesteld na multidisciplinaire screening van de patiënt met onverklaarde lichamelijke klachten.

Wanneer is het resultaat er?

Augustus 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Nog niet bekend.

Contactpersonen

D. Hanssen (promovenda),  D.Hanssen@psy.umcn.nl
Dr. R.C. Oude Voshaar (projectleider), r.c.oude.voshaar@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...